فرا رسیدن اربعین حسینی را به دانشجویان محترم تسلیت عرض می نمایم